Usluge

USLUGA NAPOMENA CIJENA SA PDV/KOM
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA NA OSOBNO VOZILO
(čelični naplatci)
naplatak 12″-13″ 40,00kn
naplatak 14″-15″ 55,00kn
naplatak 16″i 17″ 60,00kn
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA NA OSOBNO VOZILO
(aluminijski naplatci)
naplatak 12″-13″ 45,00kn
naplatak 14″-15″ 60,00kn
naplatak 16″i 17″ 70,00kn
naplatak 18″-19″ 90,00kn
naplatak 20″-21″ 110,00kn
naplatak 22″ 155,00kn
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA OSOBNA,4X4,SUV RFT naplatak RFT 16″ 105,00kn
naplatak RFT 17″-19″ 140,00kn
naplatak RFT 20″-21″ 155,00kn
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA NA VOZILO 4X4,SUV naplatak 14″-16″ 85,00kn
naplatak 17″-19″ 90,00kn
naplatak 20″-21″ 115,00kn
naplatak 22″ 160,00kn
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA NA KOMBI VOZILO
(čelični naplatci)
naplatak 12″-15″ 75,00kn
naplatak 16″-17″ 80,00kn
MONTAŽA,BALANS,POSTAVA NA KOMBI VOZILO
(aluminijski naplatci)
naplatak 13″-17″ 85,00kn
Montaža,balans,postava sa obručem (blindirana vozila) sve dimenzije 200,00kn
ZAMJENA PNEUMATIKA OSOBNA VOZILA
(demontaža i montaža pneumatika na naplatak
osobnih vozila)
naplatak 12″-13″ 15,00kn
naplatak 14″-15″ 20,00kn
naplatak 16″-17″ 20,00kn
naplatak 18″-19″ 30,00kn
naplatak 20″-21″ 40,00kn
naplatak 22″ 60,00kn
ZAMJENA PNEUMATIKA RFT
(demontaža i montaža pneumatika na RFT naplatak)
naplatak 16″ 45,00kn
naplatak 17″-19″ 75,00kn
naplatak 20″-21″ 80,00kn
ZAMJENA PNEUMATIKA 4X4,SUV I KOMBI
(demontaža i montaža pneumatika na
4×4,SUV i kombi)
naplatak 13″-16″ 25,00kn
naplatak 17″-19″ 30,00kn
naplatak 20″-21″ 45,00kn
naplatak 22″ 60,00kn
BALANS PNEUMATIKA OSOBNA VOZILA
(balansiranje čeličnih naplataka
standardnim utezima)
naplatak 12″-13″ 15,00kn
naplatak 14″-15″ 20,00kn
naplatak 16″-17″ 20,00kn
BALANS PNEUMATIKA OSOBNA VOZILA
(aluminijski naplatci)
naplatak 13″ 20,00kn
naplatak 14″-15″ 25,00kn
naplatak 16″-17″ 30,00kn
naplatak 18″-19″ 35,00kn
naplatak 20-21″ 40,00kn
naplatak 22″ 60,00kn
BALANSIRANJE KOTAČA BEZ CENTRALNE RUPE SVE DIMENZIJE 50,00kn
BALANS PNEUMATIKA OSOBNA,4X4,SUV RFT naplatak 16″-19″ 35,00kn
naplatak 20″-21″ 40,00kn
BALANS PNEUMATIKA 4X4,SUV VOZILA naplatak 14″-16″ 35,00kn
naplatak 17″-21″ 35,00kn
naplatak 22″ 60,00kn
BALANS PNEUMATIKA KOMBI VOZILA
(čelični naplatak)
naplatak 13″-15″ 25,00kn
naplatak 16″17″ 30,00kn
BALANS PNEUMATIKA KOMBI VOZILA
(aluminijski naplatak)
naplatak 13″-17″ 35,00kn
SKIDANJE I POSTAVLJANJE KOTAČA OSOBNO VOZILO
(skidanje i postavljanje kotača na osobno vozilo,
stezanje i provjera moment ključem)
(cijena se odnosi ukoliko je prisutna i ostala usluga:
montaža,balans, hotel,…)
naplatak 12″-13″ 10,00kn
naplatak 14″-15″ 15,00kn
naplatak 16″-17″ 20,00kn
naplatak 18″-19″ 25,00kn
naplatak 20″-21″ 30,00kn
naplatak 22″ 35,00kn
SKIDANJE I POSTAVA KOTAČA OSOBNA, 4X4,SUV RFT
(cijena se odnosi ukoliko je prisutna i ostala usluga:
montaža,balans, hotel,…)
naplatak 16″ 25,00kn
naplatak 17″-19″ 25,00kn
naplatak 20″-21″ 35,00kn
SKIDANJE I POSTAVLJANJE KOTAČA 4X4, SUV I KOMBI
(cijena se odnosi ukoliko je prisutna i ostala usluga:
montaža,balans, hotel,…)
naplatak 14″-16″ 25,00kn
naplatak 17″-19″ 30,00kn
naplatak 20″-21″ 35,00kn
naplatak 22″ 40,00kn
SKIDANJE I POSTAVA KOTAČA OSOBNE I OSOBNE RFT
(DONEŠENI KOTAČI BEZ USLUGE MONTAŽE I BALANSIRANJA
ILI HOTELA)
(skidanje i postava kotača na vozilo, stezanje i provjera
moment ključem)
naplatak 12″-13″ 20,00kn
naplatak 14″-15″ 25,00kn
naplatak 16″-17″ 30,00kn
naplatak 18″-19″ 35,00kn
naplatak 20″-21″ 40,00kn
naplatak 22″ 45,00kn
SKIDANJE I POSTAVA KOTAČA 4X4 I SUV
(DONEŠENI KOTAČI BEZ USLUGE MONTAŽE I BALANSIRANJA
ILI HOTELA)
(skidanje i postava kotača na vozilo, stezanje i provjera
moment ključem)
naplatak 14″-22″ 50,00kn
HUNTER IZMJERA ODSTUPANJA KOTAČA
(radi se isključivo uz prethodnu najavu i narudžbu termina)
naplatak 13″-16″ 60,00kn
naplatak 17″-20″ 90,00kn
naplatak 21″-22″ 110,00kn
ČIŠĆENJE NAPLATKA SVE DIMENZIJE OSOBNA VOZILA 25,00kn
ČIŠĆENJE NAPLATKA SVE DIMENZIJE KOMBI VOZILA
(osnovno čišćenje/brušenje korozije i špricanje lak sprejem
radi ispravne montaže)
30,00kn
TUBELLES VENTILI OBIČNI
(NOVI VENTIL tr413,414 I 418-SA UGRADNJOM)
(ostali ventili na upit)
svi naplatci 10,00kn
SENZORI UGRADNJA – kod kupovine novih senzora ugradnja i aktivacija se ne naplaćuje
SENZORI UGRADNJA – NE UGRAĐUJEMO I NE AKTIVIRAMO SENZORE KOJI NISU KUPLJENI U VULKAL-U
GEOMETRIJA KOTAČA
Podešavanje prednjih kotača vozila
naplatak 12″-13″ 140,00kn
Podešavanje prednjih i zadnjih kotača vozila naplatak 12″-13″ 185,00kn
Podešavanje prednjih kotača vozila naplatak 14″-17″ 180,00kn
Podešavanje prednjih i zadnjih kotača vozila naplatak 14″-17″ 230,00kn
Podešavanje prednjih kotača vozila naplatak 18″-20″ 220,00kn
podešavanje prednjih i zadnjih kotača vozila naplatak 18″-20″ 280,00kn
Podešavanje prednjih kotača kombi vozila sve dimenzije 270,00kn
Podešavanje prednjih i zadnjih kotača kombi vozila sve dimenzije 325,00kn
Podešavanje prednjih kotača 4×4 i SUV vozila sve dimenzije 220,00kn
Podešavanje prednjih i zadnjih kotača 4×4 i SUV vozila sve dimenzije 280,00kn
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA sve dimenzije 90,00kn
Automehaničarski radovi (osobni, 4×4, SUV) /1 sat 200,00kn
Automehaničarski radovi (kombi) / 1sat 250,00kn
Dijagnostika 80,00kn
USLUGA PUMPANJA PNEUMATIKA DUŠIKOM
(osobna,kombi,4X4, SUV vozila)
naplatak 12″-15″ 10,00kn
naplatak 16″-22″ 15,00kn
USLUGA USKLADIŠTENJA GUMA (HOTEL ZA GUME)
Uskladištenje guma 13″-16″ (osobna,4×4,suv)
35,00kn
Uskladištenje guma sa felgama 13″-16″ (osobna,4×4,suv) 40,00kn
Uskladištenje guma 17″-18″ (osobna,4×4,suv) 45,00kn
Uskladištenje guma sa felgama 17″-18″ (osobna,4×4,suv) 50,00kn
Uskladištenje guma 19″-22″ (osobna,4×4,suv) 50,00kn
Uskladištenje guma sa felgama 19″-22″ (osobna,4×4,suv) 55,00kn
Uskladištenje guma kombi 14″-17″ 45,00kn
Uskladištenje guma sa felgama kombi 14″-17″
(cijena je po komadu za jednu sezonu (proljetna ili zimska izmjena guma,
primjer: 15.12. do 15.05. ili 15.04. do 15.12.)
50,00kn

TERETNA VOZILA

USLUGA NAPOMENA CIJENA SA PDV/KOM
ZAMJENA PNEUMATIKA TERETNA VOZILA
(demontaža i montaža pneumatika na naplatak
teretna vozila)
naplatak 17,5″ 50,00kn
naplatak 15″(7.50-8.25) 60,00kn
naplatak 19.5″-20″ 65,00kn
naplatak 20″,20″R, trilex,22.5″ 75,00kn
ZAMJENA PNEUMATIKA PRIKOLICE
(demontaža i montaža pneumatika na naplatak
poluprikolice, labudice i jumbo prikolice
naplatak 15″-20″ 80,00kn
BALANS PNEUMATIKA
(balansiranje čeličnih i aluminijskih naplataka)
naplatak 17,5″ 60,00kn
naplatak 19,5″-22,5″ 80,00kn
SKIDANJE I POSTAVLJANJE KOTAČA NA VOZILO
(skidanje i postavljanje kotača na teretno vozilo,
stezanje i provjera moment ključem – ZA SVAKI KOTAČ
naplatak 17,5″ 40,00kn
naplatak 19,5″-22,5″ 50,00kn
jumbo i labudica 50,00kn
NAREZIVANJE
(narezivanje teretnih guma po utoru)
naplatak 17,5″ 25,00kn

* cijene popravaka guma određuju se nakon što se izvrši dijagnostika oštećenja za vozila posebne namjene kao i za vanserijska vozila cijena usluge određuje se neposredno nakon pregleda vozila, a prije izvršenja usluge uz predočenje ponude.

* cijene iz cjenika mogu se mijenjati bez prethodne najave.

* cijene usluga koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom mogu se dobiti na upit u svakoj poslovnici.